تجهیزات مانیتورینگ از راه دور،سنسورهای مبتنی بر شبکه
کنترل دسترسی و راه حل های امنیتی


دما سنج، رطوبت سنج تحت شبکه

STE دماسنج و رطوبت سنج تحت شبکه، ارسال ایمیل هشدار در صورت افزایش یا افت دما و رطوبت، پشتیبانی از SNMP ،DHCP، امکان پیکربندی و تنظیمات توسط رابط کاربری تحت وب.

Monitoring

  HWg-STE HWg-STE Plus STE2
STE-s     STE-plus-s   STE2 s
دموی آنلاین demo demo demo
LAN y y y
WiFi n n y
پشتیبانی از PoE n n y
سنسور دما و رطوبت 2 3 4
ورودی دیجیتال (DI) n 2 2
سنسور ابری (SensDesk.com) n y y
تنظیمات و مانیتورینگ تحت وب y y y
پیامک هشدار توسط HWg-SMS-GW n n y
ایمیل هشدار y y y
SNMP y y y