تجهیزات مانیتورینگ از راه دور،سنسورهای مبتنی بر شبکه
کنترل دسترسی و راه حل های امنیتی


نرم افزار مانیتورینگ موبایل و تبلت

جدول مقایسه نرم افزارهای کاربردی موبایل برای تمام محصولات HW Group

 

  IP Sensors Eye enTemp HWg-STE monitor SensDesk Mobile
  IP sensors Eye enTemp hwg-STE-Mobile SensDesk Mobile
لایسنس 3 سنسور رایگان رایگان رایگان رایگان
پشتیبانی از محصولات HWg-STE plus
HWg-STE
Poseidon
Damocles
HWg-PWR
HWg-WLD
Ares
HWg-STE plus
HWg-STE
Poseidon
Damocles
HWg-PWR
HWg-WLD
HWg-STE plus
HWg-STE
دریافت اطلاعات
از پورتال آنلاین
SensDesk
پشتیبانی از اندروید y n y y
پشتیبانی از IOS n y y y
کنترل خروجی رله y n n n
ورودی دیتا از پورتال y n n y